top of page

PRIVACYVERKLARING

AQUA-LICIOUS

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die de website  bezoekt.

1. Beheer
De website  staat onder beheer van Aqua-licious. De contactgegevens zijn te vinden op http:// www.aqua-licious.nl

 

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan  worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Aqua-licious zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Aqua-licious kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Aqua-licious denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 

3. Cookies
3a Aqua-licious maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Aqua-licious de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

4. Analyse website gebruik
Voor het optimaliseren van onze website maakt Aqua-licious gebruik van Google Analytics. Middels deze tool kan het klikgedrag van u worden vastgelegd. Ook uw sessie kan worden opgenomen. Uiteraard geheel anoniem en kunnen wij nooit het gedrag aan een persoon koppelen.

 

5. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Aqua-licious. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 

6. Disclaimer
Aqua-licious is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Aqua-licious zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
7a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken

bottom of page